Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

Nadleśnictwo Bydgoszcz jako jednostka organizacyjna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu posiada dwa najważniejsze certyfikaty gospodarki leśnej: FSC i PEFC

Certyfikat FSC jest dokumentem stwierdzającym zgodność działań ze standardami Dobrej Gospodarki Leśnej opracowanymi przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council (FSC).

Poświadcza, że lasy są zarządzane poprawnie na każdym etapie – od wysiania nasion w szkółkach leśnych, poprzez wszelkie zabiegi hodowlane i ochronne prowadzone w drzewostanach, do wycinki i sprzedaży drewna włącznie. Przedmiotem oceny akredytowanych audytorów, oprócz gospodarki leśnej, są zagadnienia z zakresu: ochrony przyrody, udostępniania lasów dla społeczeństwa, praw pracowniczych, planowania i dokumentowania działalności, relacji z lokalnym społeczeństwem i inne.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu po raz pierwszy otrzymała certyfikat FSC w 2002 roku. Po upływie ważności tego dokumentu i przeprowadzeniu audytów wznawiających w latach 2007, 2012 i 2017, przyznano go toruńskiej dyrekcji ponownie. Najnowszy certyfikat o numerze SGS-FM/COC-000916 jest ważny od 02.01.2018 r. do 01.01.2023 r.

Certyfikat PEFC wskazuje, iż gospodarka leśna ma na celu zachowanie lub zwiększenie zasobów leśnych oraz wzmacnia ich jakość pod względem dominujących funkcji lasu z zachowaniem ciągłości i zrównoważonego korzystania ze wszystkich funkcji lasu. Kształtuje strukturę lasów zapewniając trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, potencjału regeneracyjnego, żywotności, zdrowotności i zdolności do wypełniania wszystkich ważnych ochronnych (wodochronnych, glebochronnych), gospodarczych i socjalnych funkcji bez szkody dla innych ekosystemów. Działania te muszą być wykonywane zgodnie z przepisami prawa.

Resources to get