Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Bydgoszcz
Nadleśnictwo Bydgoszcz
+48 52 38 14 108; +48 52 38 14 109; GSM: +48 692 425 173; VoIP: 1202100
+48 52 381 73 96; VoIP 1202102

ul. Sosnowa 9
86-005 Białe Błota

 

Numer NIP : 554-031-55-14
Numer REGON : 090550638

 

Konto bankowe:
BGŻ S.A. oddział Bydgoszcz
22 2030 0045 1110 0000 0047 4330

Nadleśniczy
Jacek Krzyżanowski
+48 52 38 17 380; VoIP: 1202121
Zastępca Nadleśniczego
Andrzej Białkowski
+48 52 38 17 381; VoIP: 1202311; GSM: 604-799-322
Główny Księgowy
Agnieszka Baranowska
+48 52 38 17 382; VoIP: 1202611; GSM: 606-447-431
PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Dyspozytor PAD
+48 52 38 14 122; GSM: 606-975-010

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Agnieszka Waszak
Sekretarz (administracja nieruchomościami, obiektami, budynkami oraz urządzeniami i sprzetem nadleśnictwa, zaopatrzenie biura nadleśnictwa)
Tel.: +48 52 38 17 394; VoIP: 1202671; GSM: 668-629-257
Anna Jankowska-Cepak
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 52 38 17 395; VoIP: 1202672
Aleksandra Kujawa
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: +48 52 38 17 399; VoIP: 1202673; GSM: 662-275-524
Stanisław Marks
Specjalista ds. administracji (obsługa korespondencji biura nadleśnictwa, nadzór nad lasami innych własności: legalizacja pozyskanego drewna i porady dla prywatnych właścicieli lasów; gospodarka gruntami rolnymi: ewidencja, podatki, dzierżawa)
Tel.: +48 52 38 14 108; VoIP: 1202100
Waldemar Pękalski
Kierowca Działu Administracyjno-Gospodarczego
Tel.: GSM: 608-385-575

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Joanna Behrendt
Księgowa (sprzedaż detaliczna drewna i produktów niedrzewnych, obsługa kasy nadleśnictwa)
Tel.: +48 52 38 17 391; VoIP: 1202600
Helena Królak
Starsza Księgowa (wynagrodzenia, ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia)
Tel.: +48 52 38 17 392; VoIP: 1202612
Ewa Trojan
Starsza Księgowa (zastępstwo Głównej Księgowej; zobowiązania i należności finansowe)
Tel.: +48 52 38 17 393; VoIP: 1202613

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Jarosław Chłąd
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej (certyfikacja lasów, ochrona przyrody, hodowla lasu, szkółkarstwo i nasiennictwo leśne, gospodarka łowiecka, zagospodarowanie turystyczne lasu)
Tel.: +48 52 38 17 385; VoIP: 1202331; GSM: 604-935-706
Hubert Jachimowski
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i zamówień publicznych (przetargi i zamówienia publiczne; planowanie pozyskania i sprzedaży drewna; ochrona zasadnicza lasu, pozyskanie finansowych środków zewnętrznych)
Tel.: +48 52 38 17 387; VoIP: 1202333; GSM: 732-744-666
Marta Korneli-Czapiewska (czasowo nieobecna)
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tomasz Lewicki
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania i ochrony lasu (ochrona przeciwpożarowa, urządzanie lasu, leśna mapa numeryczna, serwis internetowy i BIP nadleśnictwa)
Tel.: +48 52 38 17 384; VoIP: 1202334; GSM: 600-238-046
Mariola Pacholska
Specjalista ds. marketingu (sprzedaż drewna: detaliczna i na umowy, Portal Leśno-Drzewny, system aukcyjny E-Drewno)
Tel.: +48 52 38 17 390; VoIP: 1202614
Magda Skowronek
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania (gospodarka gruntami: ewidencja, podatki, dzierżawa, najem)
Tel.: +48 52 38 17 386; VoIP: 1202332; GSM: 606-975-014

INŻYNIER NADZORU

Przemysław Jurek
Inżynier Nadzoru (nadzór wewnętrzny gospodarki leśnej, BHP, edukacja przyrodniczo-leśna)
Tel.: +48 52 38 17 383; VoIP: 1202219; GSM: 604-799-321

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Grzegorz Ejsymont
Strażnik Leśny (przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu oraz ochrona innych składników mienia nadleśnictwa, całokształt spraw z zakresu obronności)
Tel.: +48 52 38 17 388; VoIP: 1202221; GSM: 606-975-015
Andrzej Gołowacz
Strażnik Leśny (przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu oraz ochrona innych składników mienia nadleśnictwa)
Tel.: +48 52 38 17 388; VoIP: 1202221; GSM: 604-614-488

STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH

Mariola Urban
Specjalista ds. pracowniczych (kadry, szkolenia, sprawy socjalne)
Tel.: +48 52 38 17 389; VoIP: 1202131