Wydawca treści Wydawca treści

Zakaz wstępu do lasu

Huraganowe szkody na terenie nadleśnictwa

Nadleśnictwo Bydgoszcz Informuje, że w związku z zaistnieniem zagrożenia życia i bezpieczeństwa na terenach leśnych objętych zniszczeniami lub znacznymi uszkodzeniami drzewostanów spowodowanymi przez huraganowe wiatry, od dnia 12.08.2017 roku aż do odwołania, na terenie części Nadleśnictwa Bydgoszcz został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu.

Zasięgiem zakazu objęty został obszar leśnictw: Łochowo, Nadkanale, Potulice (część Nadleśnictwa Bydgoszcz, na zachód od Kanału Noteckiego).

 

W pierwszym etapie działań zabezpieczających na uszkodzonych obszarach nadleśnictwo będzie usuwało drzewa zalegające na drogach publicznych oraz zagrażające bezpieczeństwu przy tych drogach.


Zakaz wstępu do lasu z powodu prac saperskich

W okolicach podbydgoskich miejscowości: Brzoza, Stryszek wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasu (część obszaru leśnictw Smolno i Zielonka)

Informujemy, że w związku z prowadzeniem prac związanych z oczyszczaniem terenu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych wprowadzono okresowy zakaz wstępu do lasu:

 • w okresie od 18.08.2014 r. do 30.06.2015 r.
   
 • na terenie leśnictw i oddziałów:
  • Leśnictwo Smolno, oddziały: 255, 256, 257, 274, 275, 276, 277;
  • Leśnictwo Zielonka, oddziały: 258, 259, 260, 261, 278, 279.
 • w granicach działek ewidencyjnych o numerach:
  • 261/1LPB w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota;
  • 12255/1, 12255/2, 12256/1, 12256/2, 12257, 12258, 12259, 12260, 12261/2, 12274, 12275, 12276/1, 12276/2, 12277/1, 12277/2, 12278/1, 12279/1, 12279/2 w obrębie ewidencyjnym Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka.


Nadleśniczy
Nadleśnictwa Bydgoszcz